Електронний архів
Вхід
Вихід
Новий користувач? Зареєструйтеся!
 

ElarKPNU >
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка >
Фізико-математичний факультет >
Кафедра фізики >

Будь-ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1891

Назва: Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Bi2Te3 на ситалі
Автори: Фреїк, Д. М.
Дзундза, Б. С.
Яворський, Я. С.
Биліна, І. С.
Люба, Т. С.
Ключові слова: Плівки твердого розчину PbTe-Bi2Te3
Термоелектричні властивості
Механізми розсіювання
Films of PbTe-Bi2Te3 solid solution
Thermoelectric properties
Scattering mechanisms
Дата публікації: 11-Nov-2015
Короткий огляд (реферат): Проведено дослідження залежності структурних характеристик та електрофізичних властивостей тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3 складів 1,3,5 мол. % Bi2Te3, осаджених у відкритому ваку-умі на ситалових підкладках від їх товщини d=(0,2-2) мкм. Визначено ефективну довжину вільного пробігу л носіїв заряду і встановлено домінуючий механізм їх розсіювання. У рамках двошарової моделі Петріца зроблена оцінка величини термоелектричних параметрів приповерхневих шарів. Встановлено що конденсат характеризується стабільним n-типом провідності і має місце дифузне розсіювання носіїв на поверхні, що зумовлює значне зменшення по відношенню до об`єму плівок величини рухливості (s), питомої електропровідності (s), та зростання коефіцієнта Зеєбека (Ss). Отримані результати пояснено акцепторним впливом атмосферного кисню та дроселюванням носіїв заряду на потенціальних барєрах міжзеренних меж. Dependences of the structural characteristics and electrical properties of thin films of PbTe-Bi2Te3 solid solutions with compositions of 1,3,5 ml. % of Bi2Te3 deposited in an open vacuum on the sital substrates on their thickness d=(0,2-2) microns were studied. The effective mean free path л of charge carriers is defined and the dominant mechanism of scattering is found. The values of thermoelectric parameters of the near-surface layers are estimated within the two-layer Petritz model. It is stablished that condensate is charac-terized by a stable n-type conductivity, and there is a diffuse scattering on the surface that conditions a significant decrease in the magnitude of mobility (s), conductivity (s), and increase in the Seebeck coeffi-cient (Ss) with respect to the film volume. The obtained results are explained by acceptor influence of at-mospheric oxygen and throttling of charge carriers on potential barriers of the interfaces.
Опис: Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Bi2Te3 на ситалі / Фреїк Д. М., Дзундза Б. С., Люба Т. С. [та ін.] // Журнал нано- та електронної фізики. – 2013. – Т. 5, № 3. – C. 03054-1–03054-6.
URI: http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1891
Розташовується в колекціях:Кафедра фізики

Файли цього ресурсу:

Файл Опис РозмірФормат
jnep_2013_V5_03054.pdf469.95 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Всі ресурси в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка  - Зворотний зв'язок